Etusivu

Asiakasrekis­teriseloste

Rekisteriseloste (laadittu 16.11.2017)

Varkauden, Joroisten, Heinäveden ja Leppävirran alueen yritysten ja yritysten yhteyshenkilöiden asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Navitas Kehitys Oy

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jouko Laitinen

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Yritystietoja ja henkilötietoja ja niihin liittyviä tapahtumatietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Asiakassuhteiden hoitaminen; yritystietoja ja yritysten yhteyshenkilöiden tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Yrityksen tiedot, yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Yrityksen tiedot saadaan YTJ:stä (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on PRH:n ja Verohallinnon yhteinen palvelu, jossa voit ilmoittaa tiedot yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille.) Yrityksen yhteyshenkilön tiedot saadaan julkisista lähteistä, kuten yrityksen kotisivulta, Fonecta Finder palvelusta tai yhteyshenkilötä itseltään.

8. Tietojen luovutus
Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Yrityksen julkiset tiedot ovat löydettävissä eri lähteistä ja ne näkyvät Varkauden seudun Yritysrekisterissä http://yritykset.varkaudenseutu.fi , ellei yritys kiellä näkyvyyttä. Tiedot ovat kuitenkin löydettävissä aina YTJ-palvelusta.

9. Rekisterin suojaus
Ei ole manuaalista aineistoa. Mahdolliset tulostetut asiakaslistaukset säilytetään Navitas Kehitys Oy:n, Uusyrityskeskus Wäläkky ry:n, Heinäveden kunnan, Joroisten kunnan ja Leppävirran kunnan lukittavissa toimitiloissa, joihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Yritysrekisteri on Yrinet-ohjelmistossa, ohjelmistoon on käyttöoikeudet Navitas Kehitys Oy:n, Uusyrityskeskus Wäläkky ry:n, Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kunnan yritysasiakastyötä tekevillä henkilöillä. Kullakin on henkilökohtaiset salasanoin suojatut tunnukset palveluun. Tietoja ei kuitenkaan ole säädetty erikseen salassa pidettäviksi, sillä kyseessä on yritysrekisteri. Kussakin organisaatiossa on henkilöstö sitoutunut salassapitoon, joten tietoja ei siirry organisaation ulkopuolelle, vaan niitä käsittelevät ainoastaan
asianomaiset erillisin henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin valtuutetut henkilöt.

10. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa asiakastietojärjestelmään tallennetut tietonsa ja pyytää virheellisen tiedon korjaamista, muuttamista ja poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@navitas.fi osoitteeseen.

11. Kielto-oikeus (Henkilötietolaki 30 §)
Henkilöllä on henkilötietolaissa säädetty oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.