SOPIEN

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon ja Joroisten alueen sote-alan yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan tulevalle sote-palvelujen järjestämisestä vastaavalle maakunnalle. Hankkeeseen haetaan mukaan 175 yritystä.

Mitä hanke tarjoaa?

Tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, sähköisten järjestelmien monipuoliseen käyttöön, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.

Hankkeen esite

Sitoumuslomake

Yhteyshenkilö
Sari Andersson

Muut yhteyshenkilöt
Savonia Ammattikorkeakoulu, Teija Niskanen
teija.niskanen@savonia.fi, 044 785 6475

Iisalmen kaupunki, Merja Huttunen 1.2.2018 alkaen
merja.huttunen@iisalmi.fi, 040 646 2113

Kehitysyhtiö SavoGrow, Matti Ylönen
matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641

SOPIEN /admin/uploads/navitas/PTSFZ1KZTYFTDA3RBDCPQ4RNV697816OKPT9H3Z0S4_o.jpg