Wood Innovation Network (WIN)

Wood Innovation Network (WIN) -hanke 2015-2017 on puutuoteteollisuuden itäsuomalainen uusiutumis-, kasvu- ja kansainvälistymishanke.

Hankkeen toiminta tukee yritysten haluamaa uusiutumisen, kasvun sekä uuden viennin ja muun kansainvälistymisen valmistelua, suunnittelua ja toteuttamista uusilla tehokkailla tavoilla ja alalle poikkeuksellisen laajan ja monialaisen uuden innovaatioverkoston asiantuntijapalveluilla.

Navitas Kehitys Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana yhdessä kehitysyhtiö SavoGrow:n kanssa ja kehittää erityisesti puurakentamisen edistämisessä tarvittavaa toimintaketjua. Hankkeen palveluilla tuetaan puurakentamisen kehittämistä ja erityisesti teollisen puurakentamisen pilottikohteiden valmistelua, suunnittelua ja käynnistämistä. Toiminnoilla edesautetaan alihankintatoiminnan syntymistä esimerkiksi CLT- ja LVL- levyjen sekä muiden rakentamisessa tarvittavien puupohjaisten puolivalmisteiden ja tuoteosien jalostamiseksi.

Projektia rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR) sekä kunnat ja yritykset. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Pohjois-Savon liitto ja muut osarahoittajat ovat Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Yhteyshenkilö: Matti Lönnroos

Lisätietoa hankkeesta.

WIN /admin/uploads/navitas/L4ROKXSV0W2LYBCSDX379D2MCYXC6YDHTUV4IEP90I_o.jpg