gb.png
Etusivu

Sopien-hanke

Sopien_ryhmakuva.jpgHankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

Sopien uusi.jpgKohderyhmänä ovat Pohjois-Savon ja Joroisten alueen sote-alan yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan tulevalle sote-palvelujen järjestämisestä vastaavalle maakunnalle. Hankkeeseen haetaan mukaan 190 yritystä.

Mitä hanke tarjoaa?

Tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, sähköisten järjestelmien monipuoliseen käyttöön, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.
  • yrityskohtaisen nykytila-analyysin ja kehittymissuunnitelman
  • yrityskehittäjän ohjaamaan kehittämissuunnitelman toteuttamista
  • toiminnan sparrausta ja uusien toimintatapojen luomista
  • yritysryhmäkohtaisia työpajoja ja koulutuksia
  • yritysverkostoja ja niiden nopeita kokeiluja
  • uusinta tietoa, sparrausta, innostamista
  • yrityskohtaisia syventäviä toimenpiteitä

Hankkeen tapahtumat  Sopien-hankkeen yrityssitoumus  Sopien-esite 

Sopien Facebookissa  

Hankkeen asiakirjat

Sitoumuslomake

Uutiskirjeet ja koulutusesitteet

Sopien-uutiskirje 05/2019
Sopien-koulutuskalenteri syksy 2019

Yhteyshenkilö

Navitas Yrityspalvelut, Sari Andersson
sari.andersson@navitas.fi, 044 770 0052

Muut yhteyshenkilöt

Navitas Yrityspalvelut, Suvi Korhonen
suvi.korhonen@navitas.fi,  044 750 6260

Savonia-Ammattikorkeakoulu, Ulla Räty
ulla.raty@savonia.fi, 044 785 6044

Savonia-Ammattikorkeakoulu, Minna Saario
minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589

Iisalmen kaupunki, Marja Kauppinen
marja.kauppinen@iisalmi.fi, 040 646 2113

Kehitysyhtiö SavoGrow, Matti Ylönen
matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641

Navitas Yrityspalvelut, Sari Ronkainen (assistentti)
sari.ronkainen@navitas.fi, 044 740 4843

Navitas Yrityspalvelut, Jaana Pennanen (hankkeen talous)
jaana.pennanen@navitas.fi, 044 737 7499