gb.png
Etusivu

Navitas Yrityspalvelut

Navitas Yrityspalvelut tarjoaa yritykselle tai yrittäjälle kaikki tarvittavat palvelut elinkaaren eri vaiheissa yhdestä ja samasta paikasta. Palvelumme on tarkoitettu sekä Varkauden seudulla toimiville että alueelle sijoittumista harkitseville yrityksille.

Navitas Yrityspalvelut muodostuu Navitas Kehitys Oy:stä, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:stä ja Varkauden Taitotalo Oy:stä. Lisäksi mukana on Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry. Saman katon alta löytyvät yrityspalvelut yrityksen perustamisesta yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen, toimitilaratkaisuihin sekä alueelle sijoittumiseen. Osan palveluista tuotamme itse ja osassa käytämme apunamme laajaa yhteistyöverkostoamme.

Nimemme NAVITAS on latinaa ja tarkoittaa energiaa, nouse ylös ja toimi. Nimi kuvaa hyvin pyrkimystämme aktiiviseen toimintaan Varkauden seudun kehittämiseksi. Logossamme tuomme esille sijaintimme veden äärellä. Värinä sininen symboloi tiedettä ja viisautta, molempia löytyy Navitas-taloihin sijoittuvista yrityksistä, jotka ovat poikkeuksetta alansa edelläkävijöitä.

Painopisteemme vuonna 2021

• sijoittumiset • tilaratkaisut ja tontit (valmiusasteen nostaminen) • yritysten kasvun ja kansainväistymisen tukeminen • yritysten kilpailukyvyn turvaaminen • konserniyhteistyön saumattomuus • matkailun kehittäminen • vetovoimaisuudesta huolehtiminen • seudullinen yhteistyö

Missiomme: Navitas Yrityspalvelut vahvistaa Varkauden seudun vetovoimaisuutta, kiinnostavuutta ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä edistää työpaikkojen syntymistä ja säilymistä. 

Toimintaamme ohjaa oman strategiamme lisäksi vahvasti olemassa oleva ja tuleva Varkauden kaupunkistrategia ja sen linjaukset. Olemme olemassa yrityksiä ja kaupunkilaisia varten.

Visiomme: Navitas Yrityspalvelut on arvostettu yhteistyökumppani, jonka asiantunteva henkilökunta palvelee asiakkaita siten, että seudulle syntyy uusia yrityksiä, investointeja ja työpaikkoja sekä edistää osaavan työvoiman saatavuutta.

 Olipa tarpeesi mikä tahansa, asia pieni tai suuri; ole yhteydessä, niin mietitään yhdessä miten on parasta edetä.