gb.png
Etusivu

Pohjois-Savon Energiaklusteri -hanke

Energiaklusteri logorypäs.PNG

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.10.2022–30.9.2025

Yhteyshenkilö: Kirsi Kinnunen

Lue lisää hankkeesta

Pohjois-Savon Energiaklusteri -hanke on Pohjois-Savon maakunnan, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon Koulutuskuntayhtymän yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.10.2022–30.9.2025. Hankkeen ja Pohjois-Savon energiaklusterin avulla edistetään energiajärjestelmien muutosta ja tuetaan yrityksiä kehittämään palveluitaan ja liiketoimintaansa niin, että ne pystyvät entistä tehokkaammin vastaamaan tämän päivän uusiutuvien ja puhtaiden energiamuotojen lisäämiseen toiminnassaan.

Klusteri mahdollistaa tuloksekkaamman elinkeinoelämän tarpeita tukevan TKI-toiminnan, joka kattaa koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön. Vahvistamalla energiaklusterin toimintaa tuetaan myös vetovoimaisen osaamiskeskittymän vahvistumista ja kansainvälistä verkottumista.

Pohjois-Savon ja erityisesti Keski-Savon alueella toimii merkittävä energia-alan toimijoiden verkosto. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan ja Pieksämäen alueen energia- ja teknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Kohderyhmä koostuu myös energiaintensiivisistä toimijoista, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa. Hankkeen kautta lisätään yhteistyötä ja osaamista, joka tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

Hankkeen päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Savon Koulutuskuntayhtymä. Hanke saa Euroopan unionin osarahoitusta (75%) Pohjois-Savon liitolta, jonka lisäksi rahoittajina ovat alueen kunnat ja yritykset. 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.