gb.png
Etusivu

Future Savo

8ZLQWFUK31HNJ5ZBMVM1YPK6MDACP41NTD3GINQBEY_o.png

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.4.2018–30.4.2021

Päättyneen hankkeen yhteyshenkilö: Katja Niiranen

Hankkeen ulkoisen arvioinnin loppuraportti 

Lue lisää hankkeesta

Future Savo – Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen vetovoimahanke.

Hankkeen yleiskuvaus

Future Savo – Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä – maakunnallisen vetovoimahankkeen keskeisenä tavoitteena oli Pohjois-Savon yritysten työvoiman saatavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn säilymisen varmistaminen.

Hankkeen toteutus

Toteutusaika 1.4.2018–30.4.2021
Päätoteuttaja Iisalmen kaupunki, osatoteuttajat Kuopion kaupunki, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Navitas Kehitys Oy

Rahoitus Pohjois-Savon liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), valtio ja alueen kunnat

Tavoitteet

Future Savo -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli Pohjois-Savon yritysten työvoiman saatavuuden parantaminen ja kilpailukyvyn säilymisen varmistaminen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa eri toimijoiden väliset yhteistyömallit maakunnan vetovoimaisuuden kehittämiseen sekä maakunnallisella tasolla että seuduittain ja kokeilla työpaketeissa uusia tapoja työvoiman saatavuuden parantamiseksi lisäämällä maakunnan veto- ja pitovoimaa.

Käytännön toimenpiteet

  • Osaavan työvoiman haku kotimaasta tekemällä Savon mahdollisuuksia näkyvästi tunnetuksi
  • Kohdennetut rekryhaut ulkomailta
  • Welcome to Savo -konseptin rakentaminen
  • Muualle opiskelemaan lähteneiden nuorten paluumuuton helpottaminen
  • Asumispalvelujen kehittämiseen liittyviä pilotteja
  • HR-yhteistyön kehittäminen yksityisten ja julkisten työnantajien välillä
  • Puoliso- ja piilotyöpaikkojen näkyväksi tekeminen

Tulokset

Future Savo -hankkeen ulkoisen arvioinnin toteutti asiantuntijayritys TK-Eval. Raportissa on arvioitu hankkeen toimintaa ja vaikuttavuutta, saavutettuja tuloksia sekä kehittämistarpeita ja verrokkitarkastelussa kohteena on Lapin veto- ja pitovoimatyö.

Future Savo -hankkeessa toteutettiin runsaasti erilaisia toimenpiteitä (mm. kampanjoita, tilaisuuksia
jne.), joilla saavutettiin iso määrä hankkeen kohderyhmää. Hankkeeseen mukaan saatujen pk-yritysten määrän tavoite ylitettiin reippaasti. 

Hankkeen selvästi tärkein tulos oli näkyvyyden paraneminen. Tämä nousee esille niin sidosryhmien kuin
hankkeen kohderyhminä olevien yritysten näkökulmista. Hankkeen toteuttamat kampanjat yms. toimenpiteet edistivät hyvin näkyvyyttä.

Hankkeen tavoitteena oli myös vaikuttaa hankkeeseen osallistuvien yritysten liikevaihdon tai henkilöstön
lisäykseen. Arvioinnin oman tiedonhankinnan pohjalta nähdään, että hankkeeseen osallistuminen on parantanut yritysten työvoiman saatavuutta ja tuonut uusia työkaluja rekrytointiin. 

Hanke lisäsi yritysten näkökulmasta alueen ja yritysten tunnettuutta ja tarjonnut apua rekrytointiin. Kaikkein hyödyllisimmiksi
hankkeen palveluiksi yrityksissä koettiin Osaajia maailmalta sekä Some rekrytoinnin työkaluna -tilaisuudet. Lisäksi Olemisen vapaus -sivustoa pidettiin tarpeellisena. Hankkeen muina hyvinä tuloksina voidaan mainita HR-verkosto ja sen käynnistyminen, muuttajapalvelun rakentaminen sekä yhteistyön kehittyminen ja tiivistyminen veto- ja pitovoimatyössä
alueella.

Lue koko Future Savo -hankkeen ulkoisen arvioinnin raportti

 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.