gb.png
Etusivu

Pohjois-Savon Energia Master Plan

PSL_EU.png

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.5.2024–30.4.2026
Yhteyshenkilö: Kasperi Vuorikari

Lue lisää hankkeesta

Pohjois-Savon Energia Masterplan -hankkeessa  selvitetään maakunnan uusiutuvan energian tuotantopotentiaali. Selvitystyön tuloksena syntyy Pohjois-Savon energiatiekartta, jossa on visuaalisesti esitettynä ja koottuna nykyiset, tulevat ja potentiaaliset energiantuotantoalueet, niihin tiiviisti liittyvä energiansiirto- ja tieinfra sekä mahdolliset energiantuotantoa rajoittavat tekijät. Visuaalisen kartan tueksi laaditaan selvitysraportti, joka avaa tulokset laajemmin hyödynnettäväksi. Energiatiekartta toimii pitkän aikavälin suuntaviivoina Pohjois-Savon uusiutuvan energiantuotannon kehittämiseksi. Laaditut aineistot ovat alueen toimijoiden käytettävissä ja hyödynnettävissä uusien energiainvestointien mahdollistamiseksi. Pohjois-Savon maakunnan lisäksi myös Pieksämäki kuuluu hankkeen toiminta-alueeseen.

Selvityksen keskiössä ovat vihreän vedyn ympärille kehittyvät kokonaisuudet alueiden käytön kannalta, erityisesti aurinko- ja tuulienergian sekä biokaasun tuotannon merkitys uusiutuvan energian tuottamisessa ja vedyntuotantoon soveltuvien alueiden tunnistaminen. Selvitystyö hyödyntää ja kokoaa yhteen jo aikaisemmin eri hankkeista ja selvityksistä saadut tiedot, niitä täydentäen ja muuttaen potentiaalisimmat investointikohteet, realistisiksi investointimahdollisuuksiksi.

Tunnistetuista potentiaalisista uusiutuvan energian tuotantokeskittymistä laaditaan tarkemmat kohdekortit, joita voidaan hyödyntää alueellisessa markkinoinnissa ja investoreiden etsinnässä sekä alueelle sijoittumisessa. Näissä kohdekorteissa on kuvattu myös uusien tuotannollisten investointien potentiaaliset mahdollisuudet, joita uusiutuva energian tuotanto ja tarjonta voi synnyttää. Investointien alueelle saaminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii niin julkisten toimijoiden kuin yritystenkin välistä yhteistyötä. Hankkeessa laaditaan myös maakunnallinen uusiutuvan energian investointeihin tähtäävä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma, jota viedään aktiivisesti käytäntöön hankkeen aikana. Kaiken toiminnan tavoitteena on, että uusiutuvan energian investointeja pystytään kohdentamaan ja edistämään suunnitellusti Pohjois-Savon alueella. Uusien vihreiden energiainvestointien kautta pyritään parantamaan Pohjois-Savon energiaomavaraisuutta. Hanke tukee myös Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteutumista ja maakunnan hiilineutraalisuus tavoitteita.

Hankkeen hallinnoija: Navitas Kehitys Oy 
Rahoitus: Pohjois-Savon liiton Oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus (JTF) 463 569 €, Pohjois-Savon liiton kehittämisrahasto 112 894 €. Kokonaisbudjetti  579 463 €. 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.