gb.png
Etusivu

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.4.2019-31.8.2021
Päättyneen hankkeen yhteyshenkilö: Katja Niiranen

Hankkeen loppuraportti (30.9.2021)

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen yleiskuvaus

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hanke oli osa Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta. Hankkeen lähtökohta oli osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuus seutukaupungeissa.

Osaavan työvoiman saatavuus vaikuttaa alueiden elinvoimaan, yritysten olemassa oleviin ja tuleviin sijoituspäätöksiin sekä koulutusorganisaatioiden toteutusmalleihin.

Päätavoitteet

 • Osaavan työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantaminen kärkitoimialoilla
 • Ketterien koulutuspilottien toteutus valtakunnallisesti
 • Toisen asteen koulutusmallien yrityslähtöinen kehittäminen ja pilotointi
 • Korkean osaamisen saavutettavuuden parantaminen
 • Seutukaupunkien kilpailukyvyn vahvistaminen kehittämällä monikielistä ja -kulttuurista koulutusta
 • Kansainvälisen korkeakoulu- ja elinvoimayhteistyön edistäminen
 • Uusimpien teknologisten ratkaisujen pilotointi koulutustoiminnassa
 • Seutukaupunkien pito- ja vetovoiman vahvistaminen, opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksien esilletuominen
 • Valtakunnallisen Monikampus Finland -verkostomallin luominen
 • Yritysten, koulutusten järjestäjien ja kaupungin yhteisen koordinaatioverkoston luominen.

Toteutus

Toteutusaika 1.4.2019-31.8.2021

Päätoteuttaja: Raahen koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat: Iisalmen kaupunki, Kurikan kaupunki, SASKY koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Imatran kaupunki, Keuruun kaupunki, Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä SAMIedu, Varkauden kaupunki, Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy. 

Tulokset ja keskeiset toimenpiteet

Hankekokonaisuus jaettiin kolmeen työpakettiin (TP1, TP2, TP3).

Työpaketin 1 toimenpiteet kohdistuivat osaavan työvoimaan saatavuuteen ketterämmin reagoivaan koulutuksen ja korkea-asteen opiskelumahdollisuuksien avulla sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutusta edistävään toimintaan:

 • IoT - mahdollisuudet ja hyödyntäminen -opintokokonaisuuspilotti yhdessä Iisalmen ja Ylivieskan kanssa. 
 • Maahanmuuttajatyöverkoston perustaminen Varkauden seudulle
 • Mukana toteuttamassa alueen koulutus- ja rekrytointitapahtumia 

Työpaketin 2 toimenpiteillä vahvistettiin kaupungin veto- ja pitovoimaa, tuotiin esiin erilaisia opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia alueella ja muissa seutukaupungeissa ja selvitettiin nuorten ajatuksia sekä mielikuvia omasta kotikunnasta ja tulevaisuudesta:

 • Omat Hoodit -kampanja 
 • Kysely 8.-luokkalaisille 
 • Tulevaisuuden tekijät - teollisuus tutuksi -tapahtuma alueen 8.- ja 9.-luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen 
 • Talent Ambassador -yhteistyö Future Savon kanssa

Työpaketin 3 yhteydessä perustettiin monikampusalustamalli ja luotiin yhteinen koordinaatioverkosto:

Tärkeänä osana hanketyötä on ollut verkostoituminen sekä yhteistyön kehittäminen muiden seutukaupunkien ja Seutukaupunkihankkeiden kuin myös alueen muiden hanketoimijoiden sekä yhteistyökumppanien kanssa. Hanke teki yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 

Lue lisää hankkeen tuloksista

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.