gb.png
Etusivu

KESTO

rahoittajat-nettiin.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021

Yhteyshenkilö: Laura Leppänen

Lue lisää hankkeesta


Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke

Hankkeen tarkoituksena on laatia Keski-Savon (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) ja Ylä-Savon seudulle (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Vieremä) sekä Siilinjärvelle seudulliset ja  kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat, joissa asetetaan tavoitteet alueen ilmastotyölle. Ilmaston toimintasuunnitelmissa laaditaan konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit niiden seuraamiselle. Hankkeessa valmistellaan mittareita sekä luodaan kuntiin yhteinen toimintatapa seurata ilmastovaikutuksia. Tavoitteena on seurata kuntien energia- ja materiaalitehokkuutta sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien taloudellisuutta ja vaikuttavuutta.

Hankkeen kärkiteemoja ovat

1) energiansäästö, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen kunnissa sekä liikkumisen uudet ratkaisut alueella ja

2) kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden parantaminen alueella sekä erilaiset pilotoinnit uusien kierrätyspalveluiden saamiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi alueella.

Materiaalit

KESTO-webinaarien materiaalit

KESTO-webinaari: Syken uusi päästölaskentajärjestelmä kunnille (27.3.2020)

KESTO-webinaari: Lähiruoka ja ilmasto (27.4.2020)

KESTO-webinaari: Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden tehostamisen ja lämmitysmuodon muutoksen tuet (28.4.2020)

KESTO-webinaari: Kaavoitus nyt ja tulevaisuudessa, ilmastonmuutos ja korona (15.5.2020)

KESTO-webinaari: Aurinkosähköä vaivattomasti (9.6.2020)

KESTO-webinaari: Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ja kuntien kuljetusten yhdistäminen (16.9.2020)

KESTO-webinaari: Jätelain muutokset ja niiden vaikutukset (24.9.2020)

KESTO-webinaari: Ekotukitoiminta (8.10.2020) 

Loppuraportit

Vähähiilisen liikkumisen kokeilut

ePyöräkatos, loppuraportti 22.9.2020 (Taitotuote Oy)
PiggyBaggy, loppuraportti 16.12.2020 (CoReorient Oy)

Riikinnevan kehittämissuunnitelma

Riikinnevan kehittämissuunnitelma, loppuraportti 30.6.2021 (AFRY Finland Oy)
Riikinnevan kehittämissuunnitelma, tiivistelmä 30.6.2021 (AFRY Finland Oy)

 

Muut esitykset

Pauliina Jalonen: Kuntien ilmastotyö (KESTO-hankkeen ohjausryhmä, 11.6.2020)

Kristiina Regina: Maatalouden päästölähteet ja päästöjen vähennyskeinot (KESTO-hankkeen ohjausryhmä, 29.10.2020)

Ympäristöministeriö: Kuntien ilmastohankkeet -avustushaku (Webinaari, 10.12.2020)

Juha Tuononen, Metsäkeskus: Metsät hiilen sitojana (KESTO-hankkeen ohjausryhmä 25.2.2021)