gb.png
Etusivu

Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke

logorypas2021.png

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.1.2020-28.2.2022

Päättyneen hankkeen yhteyshenkilö: Katja Niiranen

Hankkeen loppuraportti (6.4.2022)

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeen kärkiteemoja olivat

1) ilmastotyön aloittaminen kunnissa

2) energiansäästö, uusiutuvien energiamuotojen lisääminen kunnissa sekä liikkumisen uudet ratkaisut alueella ja

3) kierrätyksen ja materiaalitehokkuuden parantaminen alueella sekä erilaiset pilotoinnit uusien kierrätyspalveluiden saamiseksi ja kierrätyksen tehostamiseksi alueella.

Hankkeen toteutus

Toteutusaika 1.1.2020 - 28.2.2022

Toteuttajat Navitas Kehitys Oy ja Iisalmen kaupunki 

Mukana myös Keski-Savon Jätehuolto Llky, Jätekukko Oy, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Keski-Savon ympäristötoimi. 

Budjetti 776 714€, rahoitus Pohjois-Savon liitto (EAKR) 75%, mukanaolevat kunnat, jätehuoltoyhtiöt ja Keski-Savon ympäristötoimi. 

Päätavoitteet

  • Ilmastotyön aloittaminen hankekunnissa. 
  • Laatia kunnalliset sekä seudulliset ilmasto-ohjelmat/ -suunnitelmat. 
  • Lisätä seudullista yhteistyötä kuntien, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden välillä. 
  • Toteuttaa erialisia selvityksiä ja kokeiluja, jotka edistävät hankkeen kärkiteemoja. 

Tulokset

KESTO-hankkeen tavoitteena oli luoda hankekuntiin ilmasto-ohjelmat/-suunnitelmat sekä seudulliset ilmasto-ohjelmat Keski-Savoon ja Ylä-Savoon. Hyväksyttyjen ilmasto-ohjelmien pohjalta kuntien päätöksenteossa voidaan ottaa ilmastoasiat entistä paremmin huomioon. Hankkeessa teetettiin selvityksiä muun muassa liikkumisen sujuvuuteen, materiaalitehokkuuteen ja jätehuoltoon liittyen. Kokeiluja toteutettiin vähähiiliseen liikkumiseen, materiaalitehokkuuteen ja ruokahävikkiin liittyen. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin. Kunnille annettiin työkaluja ja toimintatapoja ilmastotyön eteenpäin viemiseksi.

Lue lisää hankkeen tuloksista

Selvitykset ja muu hankeaineisto

Kuntien ilmasto-ohjelmat ja suunnitelmat 

Keski-Savo
Joroisten kunnan ilmasto-ohjelma (31.5.2021)
Leppävirran kunnan ilmasto-ohjelma (31.5.2021) 
Pieksämäen kaupungin ilmasto-ohjelma (7.6.2021) 
Varkauden kaupungin ilmasto-ohjelma (31.5.2021)
Siilinjärvi
Siilinjärven kunnan ilmasto-ohjelma (17.6.2021) 
Ylä-Savo
Iisalmen ilmastosuunnitelma (3.5.2021)
Lapinlahden ilmastosuunnitelma (15.6.2021)
Vieremän ilmastosuunnitelma (13.12.2021)

Seudulliset ilmasto-ohjelmat

Keski-Savon seudullinen ilmasto-ohjelma (2021)

Kokeilut

Vähähiilinen liikkuminen
Taitotuote Oy: ePyöräkatos loppuraportti (22.9.2020)
CoReorient Oy: PiggyBaggy loppuraportti (16.12.2020)

Materiaalitehokkuus
Bid or Rent Finland Oy: vertaisvuokrausalusta loppuraportti (2021)
Suholan tila: elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen loppuraportti (2021)

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu: Materiaalipaketit lähialueen yritysten hyödyntämättömistä materiaalivirroista loppuraportti (2021) 
Ikikivi Oy: Graniittilouhimoiden isojen sivukivikappaleiden hyödyntäminen loppuraportti (2021) 

Selvitykset

Peltomäen kiertotalouspuiston kehityssuunnitelma (22.12.2020)
Riikinnevan kiertotalousalueen kehittämissuunnitelma (30.6.2021) 

Jätteenkuljetusjärjestelmien vertailu ja arviointi tulevaisuudesta Ylä-Savossa (24.9.2021)

Liikkumisen sujuvuuden parantaminen Keski-Savossa (30.11.2021)
Liikkumisen sujuvuuden parantaminen Ylä-Savossa (10.12.2021) 

Muut materiaalit

Esitysmateriaalit hankkeen ohjausryhmän kokouksissa
Ilmastotyö kunnissa, Pauliina Jalonen, Kuntaliitto (11.6.2020)
Maatalouden päästölähteet ja päästöjen vähennyskeinot, Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus (29.10.2020)
Metsät hiilen sitojana, Juha Tuononen, Metsäkeskus (25.2.2021)
Huoneentaulut
Iisalmi
Varkaus

Ilmastokuvitus 
Keski-Savo
Ylä-Savo

Videot

Videotervehdys Ylä-Savon kunnille, Oras Tynkkynen (15.10.2020)
Pohjoissavolaisia ilmastotekoja: Iisalmi, Pohjois-Savon ELY-keskus (2021)
Pohjoissavolaisia ilmastotekoja: Leppävirta, Pohjois-Savon ELY-keskus (2021)

Julkaisut

Vaikuttavaa ilmastotyötä – Esimerkkejä vaikuttavista ilmastotoimenpiteistä Pohjois-Savosta ja muualta Suomesta (2021)


KESTO-webinaarit

KESTO-webinaari: Syken uusi päästölaskentajärjestelmä kunnille (27.3.2020)
KESTO-webinaari: Lähiruoka ja ilmasto (27.4.2020)
KESTO-webinaari: Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden tehostamisen ja lämmitysmuodon muutoksen tuet (28.4.2020)
KESTO-webinaari: Kaavoitus nyt ja tulevaisuudessa, ilmastonmuutos ja korona (15.5.2020)
KESTO-webinaari: Aurinkosähköä vaivattomasti (9.6.2020)
KESTO-webinaari: Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ja kuntien kuljetusten yhdistäminen (16.9.2020)
KESTO-webinaari: Jätelain muutokset ja niiden vaikutukset (24.9.2020)
KESTO-webinaari: Ekotukitoiminta (8.10.2020) 
KESTO-webinaari: Kunta ilmastoviestijänä (9.12.2021)
Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.