gb.png
Etusivu

KierRe

MQ2SH9G4IAY3DQI6QD8SJ3AVAHY0M4WZLOHSONMWOB_o.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika 1.10.2016-30.9.2019 

Päättyneen hankkeen yhteyshenkilö: Katja Niiranen

Hankkeen loppujulkaisu 24.9.2019

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen yleiskuvaus

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena oli Varkauden, Kuopion ja Iisalmn kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi.

Aihealueet liittyivät energiantuotantoon ja kulutukseen, liikkumisen ratkaisuihin, ruokaketjuun sekä materiaalien järkevään käyttöön.

KierRe oli Iisalmen, Kuopion ja Varkauden kaupungin sekä ProAgria Pohjois-Savon yhteishanke, joka alkoi 1.10.2016 ja johon liittyivät mukaan Siilinjärvi ja Joroinen kesäkuussa 2018. Samalla hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa 30.9.2019 saakka.

Hankkeen toteutus

Toteutusaika 1.10.2016 – 30.9.2019
Toteuttajat Navitas Kehitys Oy, Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi, Joroinen, ProAgria Pohjois-Savo ry
Budjetti 1,6 M€, rahoitus Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Kehittämisrahasto (EAKR 75%), toteuttajat, yksityinen rahoitus

Päätavoitteet

  • Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöönottaminen
  • Kierrätyksen tehostaminen ja uusien ratkaisujen pilotointi
  • Ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen
  • Vähähiilisyyttä tukevien liikkumismuotojen, alueiden, asumisen ja aluekehityksen  edistäminen

Tulokset

KierRe-hankkeen tavoitteena oli saada resurssiviisaus osaksi kuntien päätöksentekoa ja toiminnan ja talouden suunnittelua. Tämä tavoite on toteutunut, joissain kunnissa vahvemmin kuin toisissa, mutta kaikkiin kuntiin resurssiviisauden voi sanoa juurtuneen jollain tasolla. Hankkeen avulla kunnissa on tunnistettu entistä paremmin se, mitä kiertotalous ja resurssiviisaus tai ilmastotyö voivat olla ja mitä hyötyä ne tuovat.  Hanke on tuonut yhteen poikkihallinnollisia toimijoita ja sidosryhmiä tapaamisiin ja tapahtumiin kiertotalouden ja resurssiviisauden eri teemojen ympärille. Resurssiviisaus ja kiertotalous ovat poikkihallinnollisia asiakokonaisuuksia, joiden hoitaminen tai niistä vastaaminen ei ole yhden toimialan tehtävä. Hanketiimi auttoi eri toimialoja löytämään oman roolinsa resurssiviisauden ja kiertotalouden edistämisessä sekä lisäsi yhteistyötä toimialojen välillä.

Työ kunnissa resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamiseksi jatkuu. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, kuten uusiutuvan energian kuntakatselmukset ja kiertotalousselvitykset antavat hyödyllistä tietoa kuntien jatkotoimia varten.

Lue lisää hankkeen tuloksista

Selvitykset ja muu hankeaineisto

Iisalmi

Esiselvitys Iisalmen rataverkon kehittämisestä (2018)
Esiselvitys Iisalmen seudun kiertotalouspotentiaalista (2018)
Resurssiviisauden indikaattorit Iisalmelle, FISU-palvelukeskus 
Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelma 2018-2050
Uusiutuvan energian kuntakatselmus (2018)
Ruokahävikin syntyminen ja sen vähentämiskeinot Iisalmen ruokapalvelussa, Kirsi Savolainen

Joroinen

Uusiutuvan energian kuntakatselmus
Kasvihuonepäästöraportti 
Kasvihuonepäästöraportti (PowerPoint)
Joroisten kunnanviraston kohdekatselmusraportti
Joroisten urheilutalon kohdekatselmusraportti 

Kuopio

Esiselvitys Kuopion jätteettömyyteen tähtäävistä toimenpiteistä
Esiselvitys Kuopion seudun kiertotalous-potentiaalista
Savilahden jätehuollon palvelumuotoilu
Kuopion Tahkon alueen kestävän matkailun tavoitteet
Uusiutuvan energian kuntakatselmus 

Varkaus

Resurssiviisauden indikaattorit Varkaudelle, FISU-palvelukeskus
Lakana Varkaus
Loppuraportti, Osuuskunta LähiSavo 
Loppuraportti, Preventos Informatics
Navitas 1 -kiinteistön kohdekatselmusraportti
Navitas 2 -kiinteistön kohdekatselmusraportti 
Kämärin jääurheilukeskuksen kohdekatselmusraportti
Varkauden keskusta-alueen strategisen yleiskaavan taloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointi
Varkauden tiekarttatyöpajan loppuraportti 
Purkumateriaalin hyödyntäminen:
Betoni-, tiili- ja asfalttimurskeen sekä ylijäämämaiden huomioiminen Varkauden kaupungin infrarakennuskohteissa
Purkumateriaalien hyötykäyttö Varkauden alueella
Ohje purku-urakoitsijalle 
Ohje purkuhankkeen tilaajalle
Purkamisessa syntyvän betonijätteen hyödyntämisen taloudellisuustarkastelu

Siilinjärvi

Kasvihuonepäästöraportti
Kasvihuonepäästöraportti (PowerPoint)
Resurssiviisaustyöpajat - Tulokset ja jatkotoimenpiteet

ProAgria

Biokaasulaitoksen skenaariolaskelma Pohjois-Savo (2019)
Biokaasulaitoksen YVA- ja ympäristölupaprosessi (2018)
Biokaasuopintomatkan raportti, Biokymppi Oy (2018)
Iisalmen, Kuopion ja Varkauden alueiden taksiyrittäjien näkemyksiä kaasuautosta (2017)
Ruotsin biokaasumatkan raportti (2019)
Saksan ja Hollannin biokaasumatkan matkaraportti (2017)
Sisä-Savon biokaasupotentiaali (2018)
Varkauden seudun biokaasupotentiaali (2018)
Vieremän ja Kiuruvesi-Pielavesi-alueen logistiikkamalinnus (2018)
Yhteenveto Kuopion, Iisalmen ja Varkauden liikennebiokaasun julkisesta kysynnästä (2017) 
Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.