gb.png
Etusivu

Evästä! Ruokaketjun uudet toimintamallit

rahoittajat-evasta.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.9.2020 – 30.8.2021

Yhteyshenkilö: Armi Nissinen

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Keski-Savon ruokaturvaa ja aluetaloutta tulevaisuutta ja mahdollisia tulevia poikkeustilanteita silmällä pitäen rakentamalla uusia liiketoiminta- ja palvelukonsepteja. 

Hankkeessa verkotetaan laaja-alaisesti elintarvikeketjun toimijoita Keski-Savon seudun alueella. Hanke osaltaan auttaa yrityksiä koronapoikkeustilanteesta toipumiseen ja vahvistaa alueen toimintakyvyn ja elinvoimaisuuden säilymistä myös mahdollisissa tulevissa poikkeustilanteissa. Hankkeessa kehitetään asiakas-yritys-rajapintaa uusilla toimintamalleilla. Toimitussopimusmallit luodaan vuoropuhelussa yrittäjän ja kuluttajan kanssa. Kunnan ja yritysten rajapinnassa toimimalla vahvistetaan alueellisen ruokaketjun osuutta suurkeittiöiden hankinnoissa, tällä lisätään alueellista ruokaturvaa ja ruokaketjun laadullista läpinäkyvyyttä. Lisäksi kehitetään uusia toimintamalleja tuottaja- ja jakeluyritysten välille.

Hankkeen tuloksena saadaan kehitettyä uusia, lyhyen ruokaketjun toimintamalleja, jotka vahvistavat Keski-Savon alueen ruokaturvaa ja aluetaloutta, ja jotka vastaavat myös tulevaisuuden poikkeustilanteiden tuomiin haasteisiin.

Ajankohtaista

Harjoittelijaksi tai opinnäytetyöntekijäksi hankkeeseen?