gb.png
Etusivu

Teolliset symbioosit ja Malli –Y -hanke

teolliset-symbioosit.png

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika 1.8.2017-31.5.2019
Päättyneen hankkeen yhteyshenkilö Katja Niiranen  

Hankkeen loppuraportti

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen yleiskuvaus

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo -hankkeessa toteutettiin Motivan hallinnoimaa valtakunnallista Teolliset symbioosit toimintamallia Pohjois-Savossa. 

Tarkoituksena oli löytää yritysten hyödyntämättömät materiaalivirrat (myös osaaminen, konekapasiteetti ja varastotila) ja saada ne kustannustehokkaaseen hyötykäyttöön. 

Hankkeen toisena osiona oli Suomen ympäristökeskuksen kehittämän elinkaariklinikka-toimintamallin toteuttaminen. Elinkaariklinikka on yritysten ympäristövaikutusten arviointiin kehitetty, elinkaariarviointiin pohjautuva työkalu. Työkalua kehitettiin edelleen tarjoamaan yrityksille tietoa ympäristövaikutusten ohella myös kiertotalouden toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista konkreettisina euroina.

Hankkeen toteutus

Toteutusaika 1.8.2017-31.5.2019
Päätoteuttaja Navitas Kehitys Oy, osatoteuttajat Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Savonia Ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen
ympäristökeskus (SYKE)
Päärahoittaja Etelä-Savon ELY-keskus (EAKR 70 %), muut rahoittajat Kuopion kaupunki ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. 

Päätavoitteet

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena oli kartoittaa pohjoissavolaisista teollisuusyrityksistä sellaisia sivuvirtoja, joiden hyödyntäminen on ollut puutteellista. Vastavuoroisesti
etsittiin toimijoita, jotka voisivat tuotannossaan tai toiminnassaan hyödyntää toisessa teollisuusyrityksessä syntyviä sivuvirtoja. Lisäksi pyrkimyksenä oli saada aikaiseksi pysyviä synergioita ja symbiooseja yritysten välille sekä lisätä liiketoimintaa nykyisissä yrityksissä, että luoda uutta yritystoimintaa kokonaan uuden liiketoiminnan kautta. 

Tulokset 

Hanke täytti rahoittajan sille asettamat hankeindikaattoreiden määrittelemät tavoitteet. Motivan kanssa sovittuja tavoitteita ei aivan saavutettu. 

FISS-toimintamallin mukaisia työpajoja järjestettiin vain yksi yritysten vähäisen kiinnostuksen takia. Materiaalivirtojen hajanainen sijoittuminen alueella ja pienet määrät osoittautuivat haasteiksi symbioosien muodostumiselle. Hankkeen seurauksena osatoteuttajille jää sellaisia yrityskontakteja ja sivuvirtoja, joiden pohjalta on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa. Hankkeen tulokset siirretään toteuttajaorganisaatioissa eteenpäin ja tuloksia käytetään hyödyksi mahdollisissa uusissa kehittämishankkeissa.

Lue lisää hankkeen tuloksista 

Selvitykset ja muu hankeaineisto 

Elinkaariklinikan raportti, Lapiomiestalo Oy
Elinkaariklinikan raportti, Iso-Kallan Panimo Oy
Elinkaariklinikan raportti, Kuopion Woodi Oy 
Elinkaariklinikan raportti, Suomen Perinnehirsi Ky 
Riikinvoiman toiminta-alueen materiaali- ja logistiikkaselvitys
Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.