gb.png
Etusivu

Vanha Varkaus - Uusi suunta

eakr.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.8.2022

Yhteyshenkilö: Tiina Immonen

Lue lisää hankkeesta

Vanha Varkaus - Uusi suunta -hanke käynnistää Vanhan Varkauden alueen uuden tulemisen liiketoiminta-alustana, matkailukohteena sekä asumisen ja työskentelyn ympäristönä.

Vanhan Varkauden alueella sijaitsee kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY): Päiviönsaaren keskusta, tehdasalue sekä Kommilan ja Kosulanniemen asuinalue.

Hankkeessa alueelle tavoitellaan uutta, kansainvälisesti kiinnostavaa ja teolliseen kulttuuriperintöön liittyvää matkailukohdetta. Toteutukseen tarvitaan muun muassa aluebrändäystä ja yritysyhteistyötä sekä puutalokortteleihin sijoittuvia uusia käyntikohteita.

Vanha Varkaus -teeman alla on mahdollista toteuttaa luontevasti yritysten yhteistyötä, verkostoitumista ja voimavarojen yhdistämistä yli toimialarajojen. Luovien alojen toimijat voivat edistää tuote- ja palveluinnovaatioita, jotka ovat hyödynnettävissä matkailutuotteissa. Sitoutuminen yhteisen asian edistämiseen innostaa yrityksiä kehittämään teemaan liittyviä tuotteita, paketoimaan, markkinoimaan ja myymään niitä.

Kaksivuotinen hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja on jatkoa Vanha Varkaus -kehittämistyöryhmän vuoden 2019 aikana tehdylle työlle. Hanke pohjautuu yhteisön sisältä nousseisiin ideoihin ja tarpeisiin.

Käytännön toimenpiteinä

  • Luodaan Vanhan Varkauden yhteinen tunnus. Se on kaikkien alueen toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä omassa markkinoinnissaan.
  • Tarinallistetaan kulttuuriperintö. Tämä lisää yritysten tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvaa mielenkiintoa ja kysyntää.
  • Tehdään uusia matkailutuotteita, joissa hyödynnetään lisättyä ja virtuaalitodellisuutta.
  • Haetaan ideakilpailulla uutta käyttöä ja sitoutuneita toimijoita tyhjillään tai vajaakäytössä oleviin rakennuksiin.
  • Rakennetaan matkailun palvelu- ja tuotepaketteja yritysten yhteistyönä.
  • Kehitetään yritysten verkostomaista toimintaa.
  • Selvitetään yritysten tarpeita yhteiskäytettäviin resursseihin ja pilotoidaan toimintamalleja.
  • Kartoitetaan yritysten toimitilatarpeita, haetaan synergioita työpajoissa ja rakennetaan yhteisiä toimintamalleja. Näin luodaan yritysryhmittymiä, jotka voivat sijoittua jaettavaan toimitilaan/rakennukseen.
  • Mahdollistetaan pienyrittäjätilojen muodostumista. Rakennetaan niistä sisällöltään kiinnostavia myös matkailun näkökulmasta.

Ilmoittaudu ideakilpailuun!

Koko maailmassa ainutlaatuinen, kiehtova puutaloalue Varkaudessa Saimaan rannalla nousee nyt kansainvälisiin otsikoihin ideakilpailun myötä. 12 arkkitehtuurillisesti vetovoimaista puutaloa ovat valmiina erilaisille liiketoimintavisioille ja uudenlaisille synergiatoiminnoille niin suurille kuin pienillekin yrityksille! 

Kehittyvä, ympäristöä arvostava ja kansainvälinen teollisuuskaupunki Varkaus suuren Saimaan rannalla on aikojen saatossa synnyttänyt helmen. Tämä on puutaloalue Woodhouse Paradise, jonka tulevasta toiminnasta puhuttaessa nousevat esiin mahdollisuuksina vastuullisuus ja ihmisläheiset arvot, uudenlaisten liiketoiminnan arvoketjujen syntyminen, vesi ja puhdas luonto ja etätyö kansainvälisessäkin mittakaavassa.

Esimerkiksi ravintola- ja matkailu-, IT-, peli- ja luoville aloille Woodhouse Paradise tarjoaa menestysalustan.

Lue lisää ja kerro oma ideasi yritystoiminnaksi Woodhouse Paradisessa!