gb.png
Etusivu

Vanha Varkaus - Uusi suunta

eakr.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2022

Yhteyshenkilö: Tiina Immonen

Lue lisää hankkeesta

Vanha Varkaus - Uusi suunta -hanke käynnistää Vanhan Varkauden alueen uuden tulemisen liiketoiminta-alustana, matkailukohteena sekä asumisen ja työskentelyn ympäristönä.

Vanhan Varkauden alueella sijaitsee kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY): Päiviönsaaren keskusta, tehdasalue sekä Kommilan ja Kosulanniemen asuinalue.

Hankkeessa alueelle tavoitellaan uutta, kansainvälisesti kiinnostavaa ja teolliseen kulttuuriperintöön liittyvää matkailukohdetta. Toteutukseen tarvitaan muun muassa aluebrändäystä ja yritysyhteistyötä sekä puutalokortteleihin sijoittuvia uusia käyntikohteita.

Vanha Varkaus -teeman alla on mahdollista toteuttaa luontevasti yritysten yhteistyötä, verkostoitumista ja voimavarojen yhdistämistä yli toimialarajojen. Luovien alojen toimijat voivat edistää tuote- ja palveluinnovaatioita, jotka ovat hyödynnettävissä matkailutuotteissa. Sitoutuminen yhteisen asian edistämiseen innostaa yrityksiä kehittämään teemaan liittyviä tuotteita, paketoimaan, markkinoimaan ja myymään niitä.

Kaksivuotinen hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja on jatkoa Vanha Varkaus -kehittämistyöryhmän vuoden 2019 aikana tehdylle työlle. Hanke pohjautuu yhteisön sisältä nousseisiin ideoihin ja tarpeisiin.

Käytännön toimenpiteinä

  • Luodaan Vanhan Varkauden yhteinen tunnus. Se on kaikkien alueen toimijoiden vapaasti hyödynnettävissä omassa markkinoinnissaan.
  • Tarinallistetaan kulttuuriperintö. Tämä lisää yritysten tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvaa mielenkiintoa ja kysyntää.
  • Tehdään uusia matkailutuotteita, joissa hyödynnetään lisättyä ja virtuaalitodellisuutta.
  • Haetaan ideakilpailulla uutta käyttöä ja sitoutuneita toimijoita tyhjillään tai vajaakäytössä oleviin rakennuksiin.
  • Rakennetaan matkailun palvelu- ja tuotepaketteja yritysten yhteistyönä.
  • Kehitetään yritysten verkostomaista toimintaa.
  • Selvitetään yritysten tarpeita yhteiskäytettäviin resursseihin ja pilotoidaan toimintamalleja.
  • Kartoitetaan yritysten toimitilatarpeita, haetaan synergioita työpajoissa ja rakennetaan yhteisiä toimintamalleja. Näin luodaan yritysryhmittymiä, jotka voivat sijoittua jaettavaan toimitilaan/rakennukseen.
  • Mahdollistetaan pienyrittäjätilojen muodostumista. Rakennetaan niistä sisällöltään kiinnostavia myös matkailun näkökulmasta.

Yrittäjä - tule mukaan Vanha Varkaus -verkostoon!

Verkosto mahdollistaa yritysten yhteistyön ja voimavarojen yhdistämisen yli toimialarajojen. Verkostossa kehitetään yhdessä Vanha Varkaus -teemaan liittyviä tuotteita ja palveluita.

Jos haluat mukaan postituslistalle, ilmoittaudu sivulla https://bit.ly/vanha-varkaus.

Hankkeen tapahtumat

Vanha Varkaus -valokuvakilpailu

Vanha Varkaus – Uusi suunta -hanke järjestää yhteistyössä Visit Varkauden, Varkauden kaupungin viestinnän, Varkauden Kameraseuran ja yhteistyökumppanien kanssa valokuvakilpailun ajalla 2.-31.5.2022.

Voit osallistua kilpailuun vanhalla tai uudella kuvalla, kunhan olet sen itse kilpailualueella ottanut.

Tarkemmat osallistumisohjeet: varkaus.fi/valokuvakilpailu.

Mediaosumia

Creative Finland: ILMIÖ, osa 1/2: luovien alojen tiloja ilmestyy vinhaan tahtiin ympäri maata 

Radio Suomi Kuopio: Skeittaajat ja seinäkiipeilijät tarvitsevat tilat Varkaudessa