gb.png
Etusivu

TechnoGrowth 2020, TG 2.0

tg.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.9.2017-31.12.2019

Yhteyshenkilöt: Juha Valaja, Tiina Kaksonen,
Juha Mikkonen & Tiina Luotinen 

Lue lisää hankkeesta

TechnoGrowth 2020, TG 2.0 on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, joka aloitti toimintansa 1.9.2017 ja jatkuu 31.12.2019 saakka.

Hankkeen päätoteuttajana on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tarkoituksena on alueen kone- ja energiateknologian sekä niille palveluja tuottavien pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen, digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ja tehokkaampi käyttöönotto sekä kansainvälistyminen ja kasvun lisääminen. Pyrimme myös osaltamme turvaamaan yrityksillemme osaavan työvoiman saatavuutta koulutuksilla ja tiiviillä yritys-oppilaitosyhteistyöllä.