gb.png
Etusivu

TechnoGrowth 2020, TG 2.0

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika: 1.9.2017-31.12.2019

Päättyneen hankkeen yhteyshenkilö: Katja Niiranen

Lue lisää hankkeesta

Hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet

Kehittämishankkeen kohderyhmänä oli teknologia- ja energia-alan, sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset Pohjois-Savossa, Pieksämäellä ja Joroisissa. Hankkeella haettiin ratkaisuja yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä kansainvälistymisen ja kasvun lisäämiseen. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), sekä hankealueen kunnat ja yritykset. Hankkeen toteutusaika oli 1.9.2017–31.12.2019.

Toimenpiteet ja tulokset

Keskeisimmät toimenpiteet hankkeessa liittyivät pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, digitaalisuuden hyödyntämiseen sekä verkostoitumisen lisäämiseen. Omalta osaltaan hanke myös edisti osaavan työvoiman saatavuutta alueella, mm. yritys-oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä. Yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden avulla edistettiin yrityksissä liiketoiminnan kasvua, aktivoitiin yritysten tuotekehitystoiminnan hyödyntämistä ja edistettiin energiatehokkuutta.

Konkreettisina toimenpiteinä toteutettiin mm. seuraavaa:

 • hankkeen yhteisosastot Alihankinta- ja Energia-messuilla
 • kansainvälistymisfoorumit alueen yrityksissä
 • messu- ja verkostoitumismatkoja kv-messuille
 • erilaisia verkostoitumista edistäviä valmennus-, koulutus- ja infotapahtumia
 • rahoitus- ja neuvontatukea yritystoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen
 • eri maiden markkinainfoja
 • kansainvälisten projektien rahoitusseminaari
 • kansainvälistymisvalmennuksia
 • digitaalisuusseminaareja ja -oppimistilaisuuksia
 • digikypsyysanalyyseja
 • digitaalisuuteen, yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen, osaamisen kehittämiseen ja investointeihin pohjautuvien kehittämishankkeiden aktivointi yrityskohtaisesti
 • yritysten, oppilaitosten ja sidosryhmien yhteiset tilaisuudet
 • hankintafoorumitilaisuudet
 • Lean-koulutukset sekä 3D-teknologiat-seminaari

Hanke järjesti kaikkiaan 65 erillistä tapahtumaa, joihin osallistui 244 yritystä ja lähes 2000 henkilöä. Yrityskontakteja oli yli 1600 kpl ja sidosryhmäkontakteja yli 1100 kpl. Hankehenkilöstö oli mukana yli 80 yrityskohtaisessa kehittämis- ja/tai investointihankkeessa.

Hankkeen toiminnan tuloksena pk-yritysten henkilöstö on osaavampaa ja yritykset ovat kyvykkäämpiä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun. Toimintojen uudistamisen, tuotannon kehittämisen, verkostoitumisen ja digitaalisuuden paremman hyödyntämisen myötä yritykset ovat monelta osin kilpailukykyisempiä toimimaan sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.