gb.png
Etusivu

Kehittämishankkeet alueen yrityksille

Future Savo

Future Savo – Tulevaisuuden Savo yritysten kiinnostavana toimintaympäristönä -maakunnallinen vetovoimahanke.

Future Savo on vetovoimahanke, jonka tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen toiminta-alueella olevilla yrityksillä on jatkossakin osaavaa työvoimaa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Iisalmen kaupunki ja osatoteuttajina Kuopion kaupunki, Kehitysyhtiö Savogrow Oy sekä Navitas Kehitys Oy.

Lue lisääSulje

KierRe

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi.

Aihealueet liittyvät energiantuotantoon ja kulutukseen, liikkumisen ratkaisuihin, ruokaketjuun sekä materiaalien järkevään käyttöön.

Hankkeen perustiedot:

  • Toteutusaika 1.10.2016 – 30.9.2019
  • Toteuttajat Navitas Kehitys Oy, Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi, Joroinen, ProAgria Pohjois-Savo ry
  • Budjetti 1,6 M€ , rahoitus Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon Kehittämisrahasto (EAKR 75%), toteuttajat, yksityinen rahoitus
Lue lisääSulje

MikroGrow

Kiinnostaako kannattava kasvu, kansainvälistyminen ja vertaistuki muilta mikroyrityksiltä? Mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen ydinryhmään pääsee vielä mukaan!

Pohjois-Savossa on käynnissä uudenlainen mikroyritysten kasvukokonaisuus, jonka kantavana voimana ovat yritykset itse. Verkostolle on tarjolla vertaistuen lisäksi asiantuntija-apua ja ketteriä, nopeita kasvukokeiluja. Mukaan lähtemällä yrityksesi saa uuden mahdollisuuden kannattavaan kasvuun, positiivista näkyvyyttä ja vahvan verkostoon tuen kasvupolullaan.

Lue lisääSulje

Ravintohiili-hanke

Hankkeen tavoitteena tuottaa kalankasvatuksen ja metsäteollisuuden sivuvirrasta biohiiltä sekä testata sen kasvatusominaisuuksia.

Hankkeessa selvitetään innovaation potentiaali, raaka-ainevirrat, prosessointitekniikat, sekä yritysten ja toimijoiden sitoutuminen kaupallisen tuotteistamisen näkökulmasta ja mahdolliset regulaatiot biohiilen valmistuksessa ja käytössä. Hankkeen välittöminä tuloksena saadaan tieto yritysten todellisista sivuvirroista ja niiden määristä, joita olisi järkevää käyttää ravinteiden kierrättämisen näkökulmasta.

Savon Silmut

Savon silmut -sparraushankkeen tavoitteena on tukea elintarvikealan tuotekehitystä ja raaka-aineiden jatkojalostusta sekä lähituotteiden myyntiä Pohjois-Savon, Pieksämäen ja Joroisten alueilla.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

  • elintarvikealan pienyrittäjät
  • alkutuottajat, jotka ovat kiinnostuneita jatkojalostamaan tuottamiaan raaka-aineita
  • kaikki elintarvikkeista ja terveellisestä ruoasta kiinnostuneet

 

SOPIEN

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savosta Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan ja Heinäveden kuntien sekä Pohjois-Karjalasta Outokummun ja Polvijärven kuntien sote-alan yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan tulevalle sote-palvelujen järjestämisestä vastaavalle maakunnalle. Hankkeeseen haetaan mukaan 190 yritystä.

Lue lisääSulje

TechnoGrowth 2020, TG 2.0

TechnoGrowth 2020, TG 2.0 on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, joka aloitti toimintansa 1.9.2017 ja jatkuu 31.12.2019 saakka.

Hankkeen päätoteuttajana on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lue lisääSulje

 

 

VisitSaimaa – Lakeland Finland 2017–2019

VisitSaimaa – Lakeland Finland 2017 – 2019 -hanke on maakunnallinen ja ylimaakunnallinen matkailun kehittämis- ja markkinointihanke, jonka keskeisin tavoite on nostaa Saimaan alue merkittäväksi, kansainväliseksi matkailukohteeksi Lapin ja Helsingin rinnalle sekä kasvattaa Saimaan alueen matkailutuloa.

Lue lisääSulje

Yritys oppii ja menestyy (YOM) -hanke

Yritys oppii ja menestyy (YOM) 2 -palvelu etsii ja ratkaisee yritysten todelliset koulutustarpeet. Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke tarjoaa yrityksille osaamiskartoituksen pohjalta edullisia tuettuja koulutuksia Pohjois-Savossa.

Yritys oppii ja menestyy -hankkeessa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien sekä yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista ja tuetaan näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta sekä yritysten kasvumahdollisuuksia. Voit tilata maksuttoman osaamiskartoituksen täältä.

Yhteyshenkilö
Arto Sepponen

Lue lisää hankkeesta.

Kangaslammin Mantun alueen ja elinkeinopalveluiden selvityshanke

Kangaslammin Mantun alueen ja elinkeinopalveluiden selvityshankkeella luodaan uutta elinvoimaa Mantun linnaan ja Kangaslammin taajamaan. Navitas Kehitys Oy toimii Leader-rahoitteisen hankkeen toteuttajana. Rahoittajana toimii Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry. Hankkeen toteutusaika on 1.5.-31.10.2019 ja budjetti 30 000 euroa.

Lue lisääSulje