Etusivu

Kehittämishankkeet alueen yrityksille

KierRe

Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa -hankkeen tavoitteena on Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupunkien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi.

Aihealueet liittyvät energiantuotantoon ja kulutukseen, liikkumisen ratkaisuihin, ruokaketjuun sekä materiaalien järkevään käyttöön.

Yhteyshenkilöt
Laura Leppänen ja Teija Härkönen

Lue lisää hankkeesta.

 

MikroGrow

Kiinnostaako kannattava kasvu, kansainvälistyminen ja vertaistuki muilta mikroyrityksiltä? Mikroyritysten kasvun ja kansainvälistymisen ydinryhmään pääsee vielä mukaan!

Pohjois-Savossa on käynnissä uudenlainen mikroyritysten kasvukokonaisuus, jonka kantavana voimana ovat yritykset itse. Verkostolle on tarjolla vertaistuen lisäksi asiantuntija-apua ja ketteriä, nopeita kasvukokeiluja. Mukaan lähtemällä yrityksesi saa uuden mahdollisuuden kannattavaan kasvuun, positiivista näkyvyyttä ja vahvan verkostoon tuen kasvupolullaan.

Lue lisääSulje

SOPIEN

Hankkeen tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon ja Joroisten alueen sote-alan yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan tulevalle sote-palvelujen järjestämisestä vastaavalle maakunnalle. Hankkeeseen haetaan mukaan 175 yritystä.

Lue lisääSulje

TechnoGrowth 2020, TG 2.0

TechnoGrowth 2020, TG 2.0 on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, joka aloitti toimintansa 1.9.2017 ja jatkuu 31.12.2019 saakka.

Hankkeen päätoteuttajana on Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Lue lisääSulje

 

 

Teolliset symbioosit ja Malli –Y -hanke

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja Malli-Y analyysi Pohjois-Savo hankkeessa toteutetaan Motivan hallinnoimaa valtakunnallista Teolliset symbioosit toimintamallia Pohjois-Savossa.

Tarkoituksena on löytää yritysten hyödyntämättömät materiaalivirrat (myös osaaminen, konekapasiteetti ja varastotila) ja saada ne kustannustehokkaaseen hyötykäyttöön.

Lue lisääSulje

 

 

VisitSaimaa – Lakeland Finland 2017–2019

VisitSaimaa – Lakeland Finland 2017 – 2019 -hanke on maakunnallinen ja ylimaakunnallinen matkailun kehittämis- ja markkinointihanke, jonka keskeisin tavoite on nostaa Saimaan alue merkittäväksi, kansainväliseksi matkailukohteeksi Lapin ja Helsingin rinnalle sekä kasvattaa Saimaan alueen matkailutuloa.

Lue lisääSulje

Wood Innovation Network (WIN)

Wood Innovation Network (WIN) -hanke 2015-2017 on puutuoteteollisuuden itäsuomalainen uusiutumis-, kasvu- ja kansainvälistymishanke.

Hankkeen toiminta tukee yritysten haluamaa uusiutumisen, kasvun sekä uuden viennin ja muun kansainvälistymisen valmistelua, suunnittelua ja toteuttamista uusilla tehokkailla tavoilla ja alalle poikkeuksellisen laajan ja monialaisen uuden innovaatioverkoston asiantuntijapalveluilla.

Lue lisääSulje

 

 

 

Yritys oppii ja menestyy (YOM) -hanke

Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelu etsii ja ratkaisee yritysten todelliset koulutustarpeet. Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke tarjoaa yrityksille osaamiskartoituksen pohjalta edullisia tuettuja koulutuksia Pohjois-Savossa 30.11.2018 saakka.

Yritys oppii ja menestyy -hankkeessa pureudutaan digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien sekä yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista ja tuetaan näin yritysten kilpailukykyä, tuottavuutta sekä yritysten kasvumahdollisuuksia.

Yhteyshenkilö
Mia Hakulinen
p. 044 368 0508
mia.hakulinen@yrittajat.fi 

Lue lisää hankkeesta.

Savon Silmut

Savon silmut -sparraushankkeen tavoitteena on tukea elintarvikealan tuotekehitystä ja raaka-aineiden jatkojalostusta sekä lähituotteiden myyntiä Pohjois-Savon, Pieksämäen ja Joroisten alueilla.

Hankkeen kohderyhmiä ovat:

  • elintarvikealan pienyrittäjät
  • alkutuottajat, jotka ovat kiinnostuneita jatkojalostamaan tuottamiaan raaka-aineita
  • kaikki elintarvikkeista ja terveellisestä ruoasta kiinnostuneet

 

Lue lisääSulje