gb.png
Etusivu

SOPIEN 2.0

Sopien logorypäs.jpg

Hankkeen perustiedot

Toteutusaika 1.2.2020 - 31.12.2022.

Yhteyshenkilö: Paula Ylönen

Lue lisää hankkeesta

Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke

Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien / kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet sote- alan yritykset sekä tukipalvelujen tuottajat. Toimialueena on Pohjois-Savo, Etelä Savosta Rantasalmi ja Sulkava, Pohjois-Karjalasta Outokumpu ja Polvijärvi sekä Keski-Suomesta Kyyjärvi, Kivijärvi, Kinnula, Karstula, Kannonkoski, Viitasaari, Pihtipudas ja Saarijärvi.

Hankkeeseen otetaan mukaan vähintään 160 yritystä, järjestöä ja yhdistystä sekä kuntien yritysyhteistyöhenkilöitä esim. hyvinvointikoordinaattoreita, jotka sitten toimivat yrityksiin päin yhdyshenkilönä.

Hankkeen toteutusajankohta on 1.2.2020 – 31.12.2022 ja päätoteuttaja on Navitas Kehitys Oy, osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu, Kehitysyhtiö SavoGrow, Iisalmen kaupunki ja Kehitysyhtiö Witas. Sopien 2.0 -hanke on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa ja sen rahoittajan toimii ELY-keskus. ESR-rahoitteinen Sopien 2.0 -hanke on jatkoa tammikuussa 2018 alkaneelle Sopien -hankkeelle.

Mitä hanke tarjoaa?

SOPIEN2.0 hankkeessa valmennetaan monipuolisesti sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten sekä julkisten toimijoiden yhteistyöhenkilöitä.
Valmennuksissa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä. Toimenpiteet kohdistuvat liiketoiminnan, markkinoinnin ja laatutyön kehittämiseen.
Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä vastaamaan alueiden tarpeisiin.

Sopien 2.0 -hankkeen koulutushankinta

Hankkeen tavoitteena on valmentaa sosiaali- ja terveysalan yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti digitalisaation vaatimukset huomioiden. Ko. yritysten on myös toimittava verkostona, joka kykenee tuottamaan palveluita yhdessä toisten yritysten, järjestöjen ja julkisen toimijan kanssa. Tärkeässä osassa kokonaisuutta on saattaa yritysten strategiat, laatutyö, palvelut ja verkostot sellaiselle tasolle, että yritykset kykenevät kannattavasti tuottamaan palveluita vähintään sillä laatutasolla kuin vaaditaan. Palvelujen tuottamisessa ja tiedonkulussa korostuvat digitaaliset järjestelmät ja tietoturva. Hankkeessa laaditaan kehittämissuunnitelma ja digitalisaation käyttöönoton suunnitelma hankkeessa mukana oleville yrityksille, joita toteutetaan yrityskehittäjien ja asiantuntijoiden avulla eteenpäin. Hankkeen päättyessä tavoitteena on, että yrityksille on muodostunut kehittämisen tuloksena digitaalinen laatukäsikirja/ toiminnanohjausjärjestelmä, joka ohjaa yrityksen työskentelyä niin suunnittelun, toteutuksen, laadun kuin verkostotyönkin osalta ja toimijoilla on Kanta- valmiudet.
Hankkeessa mukana oleville sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja yhdistyksille järjestetään useita eri koulutuksia, jota varten etsimme toimijoita.
Tutusta alla olevan tarjouspyynnön kautta lisää.

Sopien 2.0 -hankkeen tarjouspyyntö  Sopien 2.0 -hankkeen tarjouspynnön liitteet

Usein kysytyt kysymykset Sopien 2.0 -hankkeen puitekilpailutukseen liittyen

Hankkeen esitteet ja uutiskirjeet

Hankkeen esite

1/2020 Sopien 2.0 -uutiskirje kunnille

1/2020 Sopien 2.0 -uutiskirje yrityksille ja yhdistyksille


Löydät meidät myös Facebookista!

Yhteyshenkilöt:

Navitas Kehitys Oy,
Paula Ylönen, paula.ylonen@navitas.fi, p. 044 792 2639

Savonia-Ammattikorkeakoulu, 
Ulla Piipponen, ulla.piipponen@savonia.fi, 044 785 6044
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589

Iisalmen kaupunki,
Marja Kauppinen, marja.kauppinen@iisalmi.fi, p. 040 646 2113

Kehitysyhtiö SavoGrow,
Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Piia Flink-Liimatainen, piia.flink-liimatainen@witas.fi, 0400 149 934