gb.png
Etusivu

Keski-Savo haluaa hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä – ilmasto-ohjelman luonnos avattiin kommentoitavaksi

13.04.2021

Keski-Savon kuntiin (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) on vuoden 2020 aikana laadittu ilmasto-ohjelmaa, joka määrittelee seudun ilmastotyön yhteiset painopisteet ja päästövähennystavoitteet. Ilmasto-ohjelma on nyt edennyt luonnosvaiheeseen, ja se on avoimesti kommentoitavana verkossa 30.4. saakka. Näkemyksiä toivotaan niin kuntalaisilta kuin organisaatioilta.

Keski-Savon kunnat ovat tehneet seudullista ilmastotyötä viime vuodesta alkaen yhdessä EAKR-rahoitteisen KESTO-hankkeen kanssa. Nyt kommentoitavaksi avattu ilmasto-ohjelmaluonnos konkretisoi seudun yhteistä sitoutumista ilmastotoimiin. Kunnat ovat tunnistaneet yhteisiä keinoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi, kuten matkaketjujen kehittämisen, uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämisen sekä kiertotaloustoimien edistämisen. Ilmasto-ohjelman toimet tukevat seudun elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Ilmasto-ohjelman visiossa Keski-Savosta halutaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Seudullinen ilmasto-ohjelma vastaa näin omista vahvuuksistaan käsin Suomen hallitusohjelmaan kirjattuun kansalliseen tavoitteeseen, jonka mukaan Suomi olisi hiilineutraali samana vuonna ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

Käytännössä tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että vuonna 2035 kasvihuonepäästöt Keski-Savossa ovat vähentyneet 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Loput päästöt sidotaan maa- ja metsätaloudessa tai kompensoidaan esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergialla sekä biokaasun tuotannolla.

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan Keski-Savon yhteenlasketut päästöt olivat vuonna 2018 433,3 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia, jolla tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutuksia. Tuolloin päästöt olivat laskeneet liki 25 % vertailuvuodesta 2007. Suurimpia yksittäisiä päästölähteitä Keski-Savossa ovat lämmitys, tieliikenne, maatalous ja sähkönkulutus.

Keski-Savon ilmasto-ohjelmaluonnoksen selkärangan muodostavat viisi painopistealuetta, jotka liittyvät liikkumiseen, kiertotalouteen, energiaan, maatalouteen sekä metsiin. Painopistealueiden rinnalla toimenpiteille on määritelty ohjelmassa kaksi läpileikkaavaa teemaa (elinvoima ja kuntatalous sekä osallisuus). Positiivisen viestinnän kokonaisuus puolestaan tukee seudullisten ilmastotavoitteiden saavuttamista.

KESTO-hankkeen projektipäällikkö Laura Leppäsen mukaan kunnissa on selkeä tahtotila ilmastopäästöjen vähentämisen.  

– On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka yksimielisiä kunnat ovat olleet ilmasto-ohjelman tavoitteesta, Leppänen toteaa.  

Osallistu ilmastotyöhön kommentoimalla ohjelmaluonnosta

Ilmasto-ohjelmaan voivat antaa kommentteja Keski-Savon kuntien asukkaat sekä seudulla toimivat yritykset ja muut organisaatiot 30.4. saakka. Ilmasto-ohjelman luonnos ja kysely löytyvät KESTO-hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.kestosavo.fi/ilmasto-ohjelman-kommentointi/. Kommentit huomioidaan ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa sekä viestinnässä.

Keski-Savon yhteinen ilmasto-ohjelma on tarkoitus saada kuntien päätöksentekoon touko-kesäkuun aikana. Seudullista ilmasto-ohjelmaa täydentävät kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat, joiden on määrä valmistua kevään ja kesän 2021 aikana.

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.