gb.png
Etusivu

Veto- ja pitovoimainen Warkaus

24.07.2018

Pohjois-Savossa käynnistellään parhaillaan maakunnallista Future Savo -kehittämishanketta, jonka tavoitteena on edistää maakunnan vetovoimaa monipuolisesti. Toimenpiteillä parannetaan alueen työvoiman saatavuutta, arjen sujuvuutta ja asukkaiden sitoutumista alueeseen.

EAKR-rahoitteinen Future Savo -hanke kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeen päätoteuttajana on Iisalmen kaupunki ja osatoteuttajina ovat Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Kuopion kaupunki sekä Navitas Kehitys Oy.

– Iisalmi ja Savogrow aloittivat hankkeen toukokuussa ja me liitymme Kuopion kaupungin kanssa mukaan elokuussa 2018, kertoo Navitas Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen.

Hanke tukee Laitisen mukaan ponnistelua osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja pitämiseksi alueella.

– Koko maakunnassa on tällä hetkellä ongelmia työvoiman saatavuuden kanssa. Varkauden kaupungin kaupunkistrategian tärkeänä painopisteenä on osaavan työvoiman saamisen turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa.

Väkeä tarvitaan lisää

Varkaudessa tarvitaan lähivuosina työvoimaa, sillä 55-65 -vuotiaiden osuus työvoimasta korkea.

– Lähivuosina täällä koetaan eläköitymisaalto. Varkaudessa syntyi 90-luvulla noin 300 lasta vuodessa, nyt määrä on 120. Nuorille pitäisi olla paikkakunnalla koulutusmahdollisuuksia aloille, jotka työllistävät, että he jäisivät paikkakunnalle opiskelemaan ja tekemään töitä. Koulutustarpeiden ja -mahdollisuuksien arviointi sekä kartoitus yhdessä yritysten kanssa on jo aloitettu ja tällaista toimintaa tarvitaan lisää.

– Lisäksi olisi erittäin tärkeää myös saada muualle opiskelemaan lähtevät palaamaan Varkauden seudulle, koska meillä Pohjois-Savossa ei ole kaikkea mahdollista opiskella, Laitinen jatkaa.

Varkauden vetovoiman parantaminen ei ole Laitisen mukaan yksin kaupungin asia, vaan mukaan tarvitaan kaikki; yritykset, oppilaitokset, kaupunkilaiset ja kolmannen sektorin toimijat.

–  Väestön määrä täytyy saada kasvuun yhteistyöllä ja määrätietoisella toiminnalla. Tänne tarvitaan osaavaa työvoimaa, eli muuttovirtaa, sekä Suomesta että ulkomailta. Myös sijoittuvia yrityksiä tarvitaan paikkakunnalle elinvoiman lisäämiseksi ja monipuolisen työpaikkarakenteen turvaamiseksi

Yritysverkostoja ja monipuolisia palveluja tarvitaan

Yrityksiä houkuttelevat tällä hetkellä alueellemme erityisesti eri toimialojen osaamis- ja yritysverkostot.

– Näitähän meillä täällä on, ja niiden kehittämistä on tärkeää jatkaa. Sijoittuva yritys tarvitsee ympärilleen valmiin toimintaympäristön ja yhteistyökumppaneita. Varkaudessa on jo tehty paljon töitä yrityssijoittumisten lisäämiseksi.

– Olemme muun muassa tehneet eri toimijoiden kanssa yhdessä sijoittumispaketin, eli eräänlaisen työkalupakin, jota on helppo esitellä alueestamme kiinnostuneille. Saadaksemme sijoittujia meidän tulee pystyä tarjoamaan tiloja, tukipalveluita sekä työvoimaa tai apua sen kouluttamiseen.

Tavoiteltava tulevaisuuden vetovoimainen ja pitovoimainen Varkaus näyttää Laitisen mukaan ulospäin aktiiviselta ja toimivalta; yritysverkostot ovat vireitä ja monipuolisia, palvelut ovat kunnossa ja helposti saavutettavissa, lapsille, nuorille sekä aikuisille on hyvät koulutusmahdollisuudet ja paikkakunnalta löytyy monipuolisia harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille.

– Monet asiat tuosta tulevaisuuden visiosta ovat jo tätä päivää, mutta töitä on edelleen tehtävänä. Olemme pitkällä siinä, että tänne sijoittuva yritys kokee tulemisen helpoksi, mutta kehitettävää on esimerkiksi tilojen suhteen. Yksi tärkeä asia, joka tulee myös saada kuntoon, on saavutettavuutemme. Sekä ihmisten että tavaroiden sujuva liikkuminen tulee turvata.

Oppilaitosyhteistyöhön panostetaan

Varkaudessa toimivilla oppilaitoksilla on tällä hetkellä vakaa halu ja pyrkimys kouluttaa kaupunkiin sellaisia osaajia, joita yritykset tarvitsevat.

– Oppilaitosyhteistyötä kaupungissa kehitetään ja mukaan pyritään saamaan poliittiset päättäjät, yritykset, oppilaitokset ja opiskelijat. Yhdessä tekemistä halutaan tuoda konk-reettisemmaksi ja näkyvämmäksi kaupunkilaisille, mutta myös yrityksille ja päättäjille, kertoo Navitas Yrityspalveluiden puolelta oppilaitosyhteistyössä mukana oleva yritysasiantuntija Petra Ryymin.

Esimerkkinä yhteistyöstä on helmikuussa järjestetty Warkaus kampus pop-up -tapahtuma ja sen yhteydessä pidetty työelämäfoorumi.

– Oppilaitosten ja kaupungin yhteistyössä järjestämä tapahtuma keräsi kampukselle yrityksiä, päättäjiä, oppilaitosten edustajia sekä opiskelijoita keskustelemaan Varkauden koulutuksen tulevaisuudesta. Jatkoa työelämäfoorumille on varmastikin tulossa
oppilaitosten, yritysten ja kaupungin viranhaltijoiden sekä päättäjien yhteistyössä. Navitas Yrityspalvelut tukee yhteistyön kehittämistä jatkossakin, erityisesti yritysyhteistyön osalta. Kampuksen tunnettuus, monipuoliset opiskelumahdollisuudet sekä
laadukas yritystarpeisin vastaava koulutus ovat koko seutukunnan vetovoimatekijöitä, Ryymin toteaa.

Lue lisää Future Savo -hankkeesta

 
 

 
 

 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.