gb.png
Etusivu

Vesi virtaa Ämmäkosken ohitusuomassa

01.12.2022

Varkauden Ämmäkosken vaellusyhteys on viimein vapautettu ja ohitusuoman avajaisia juhlittiin 30.11.2022. Syksyn ajan Varkauden Ämmäkoskella on rakennettu Suomen suurimpiin kuuluvaa ohitusuomaa. Nyt työ on saatu päätökseen ja uoma päästään avaamaan vaeltaville kaloille.

Ämmäkoski sijaitsee Pohjois-Savossa keskellä Varkauden kaupunkia Saimaan Haukiveden ja Unnukan vesistöjen välissä. Ohitusuomaan ohjataan ennen näkemätön 5 m3/s virtaama. Myös Ämmäkosken 3,5 hehtaarin koskialueelle muodostuu merkittävä 10 m3/s ympäristövirtaama. Uhanalaisten Saimaan järvilohen ja järvitaimenen käyttöön palautuu nyt yli 750 neliökilometriä yli 100 vuotta suljettuna olleita vesistöjä. 

Ämmäkosken hanke on osa vaelluskalojen luontaista elinkiertoa edistävää maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmaa, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palautetaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. NOUSU-ohjelmassa on meneillään ja saatu päätökseen kymmeniä hankkeita, joista Ämmäkosken hanke on vaikuttavuudeltaan yksi suurimmista. Rakennettu ohitusuoma on jopa Euroopan mittakaavassa merkittävä. 

− On erittäin hienoa, että Ämmäkoski kuohuu jälleen merkittäviltä osin vapaana. Eri tahojen hyvällä yhteistyöllä, sitoutumisella ja ammattitaidolla on saatu aikaan lopputulos, joka mahdollistaa alueen vaelluskalakantojen elpymisen. Tehty työ antaa hyvän pohjan ja esimerkin vastaavien haasteiden kanssa kamppaileville kohteille meillä Suomessa ja ilman muuta laajemminkin, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Syksyn aikana ohitusuoman rakennustöitä ja koskialueen kunnostusta on päässyt seuraamaan aitiopaikalta. 

− Ämmäkoski ja koko Kämärin alue on merkittävä lähivirkistyspaikka alueen ihmisille. Ämmäkosken ohitusuoman mahdollistama ympäristövirtaama sekä koskikunnostus parantavat merkittävästi vaelluskalojen elinolosuhteita ja lisääntymismahdollisuuksia. Samalla kunnostettu ja vesitetty koskialue mahdollistaa alueen aiempaa paremman virkistyskäytön ja on ilo silmälle. Hanke on osaltaan myös rakentanut uudenlaista yhteisöllisyyttä, kertoo Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen. On ollut hieno nähdä, miten hanke on liittänyt yhteen paikalliset toimijat teollisuudesta, yhdistyksiin ja ihmisiin!

− Kaupungin viihtyisyys ja elinvoimaisuus ovat tärkeitä myös Stora Enson tehtaalle, kertoo Stora Enson tehtaanjohtaja Jarkko Tehomaa.

− Olemme pystyneet löytämään hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kaikki näkökulmat huomioiva ratkaisu, jolla turvataan niin vesivoimatuotannon jatkuvuus, luonnon monimuotoisuus, vedenpinnan säätelytarve kuin alueen vetovoimakin. Henkilöstömme on innolla mukana koskialueen kunnostustöissä saaden hyödyntää siihen myös työaikaansa. 

Ämmäkoski on Suomen suurimpia koskia, joka on vesitetty ja kunnostettu ympäristövirtaaman avulla ja sen ehdoin. Lisäksi padon yhteyteen vaelluskaloille rakennettu luonnonmukainen ohitusuoma on kooltaan Suomen tähän mennessä suurin. Myös luonnonsuojelujärjestö WWF on mukana Ämmäkosken ohitusuoman rakentamisessa ja koskikunnostuksessa.

− Ämmäkoski on loistava esimerkki siitä, mitä luonnon ennallistaminen parhaimmillaan ja konkreettisimmillaan on. Kyse on Suomen osalta ainutlaatuisesta ja Pohjois-Euroopankin mittakaavassa merkittävästä hankkeesta. Ämmäkosken kaltaisia koskia, jotka ovat kuivillaan patojen takia, on kuitenkin Suomessa edelleen hyvin paljon ja niiden tilaa tulisi parantaa aktiivisesti, toteaa Liisa Rohweder, WWF Suomen pääsihteeri.

WWF:n osallistuminen Ämmäkosken kunnostamiseen katetaan Vauhtia vaellukseen -hankkeesta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppisen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle.

Ämmäkosken ennallistamishanketta hallinnoi Navitas Kehitys Oy. Muita hankkeessa mukana olevia yhteistyökumppaneita edellä mainittujen lisäksi ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, Warkauden urheilukalastajat ry, Pohjois-Haukiveden osakaskunta, Haukiveden kalatalousalue, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus. 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.