gb.png
Etusivu

Yritykset lisäävät ympäristövastuullisuuttaan

16.06.2023

Pohjois-Savossa käynnistynyt Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hanke auttaa yrityksiä kohti ympäristöystävällisempään toimintaa. Yrityksiä kiinnostaa oman toiminnan ympäristövaikutus ja kuinka sitä voisi pienentää. Hankkeessa toteutetaankin yrityksille mm. hiilijalanjäljen laskentaa sekä Motivan mallin mukaista materiaalikatselmointia.

– Ympäristövastuullisuutta voidaan parantaa, kun tunnetaan toiminnan tämän hetkiset ympäristövaikutukset, toteaa OC-System Oy:n toimitusjohtaja Riku Räisänen ja jatkaa:

– Jos lähtötaso ei ole tiedossa, ei voida aidosti ja uskottavasti kertoa ympäristövastuullisuuden parantumisesta. 

Kun ympäristövaikutukset on tunnistettu, yritys pystyy kehittämään toimintaansa ympäristövastuulliseen suuntaan. Ympäristövaikutusten arviointi ja laskenta perustuu oikeaan tietoon mm. raaka-aineista, energiankulutuksesta ja kuljetuksista. Ympäristövaikutukset kerrotaan usein ilmastovaikutuksina kuten hiilijalanjälkenä, jolloin yrityksen tuotannosta tai tuotteen valmistuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset on muunnettu hiilidioksidiekvivalenteiksi.

– Asiakkaat kysyvät tuotteidemme hiilijalanjälkeä ja hankkeen tarjoama apu hiilijalanjälkilaskentaan on meille tärkeä, toteaa yksikön johtaja Kari Laitinen Savopak Oy:stä.

Materiaalikatselmointi on toinen hyvin konkreettinen tapa tarkastella tuotantoprosessia. Katselmoinnissa tarkastellaan jokaista tuotantovaihetta materiaalien käytön sekä tuotantovaiheeseen käytetyn työajan ja energiankulutuksen osalta. Materiaalikatselmoinnissa saadaan materiaalien käytön lisäksi tarkasteluun tuotantovaiheista syntyvät kulut sekä sivuvirtaan tai jätteeseen kohdistuva todellinen kulu tuotannon eri vaiheissa.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää myös Kiertotaloutta konepajoille -hankkeen laatimia erityisesti kone- ja metallialan yrityksiin tarkoitettuja ympäristövaikutusten Ecxel-pohjaisia työkaluja ja tarkastuslistoja. Työkalujen tarkoituksena on mahdollistaa yritysten omatoiminen ympäristövaikutusten arviointi ja vertailu eri vuosien välillä. Työkalut ovat helppoja käyttää ja hanketyöntekijät auttavat yrityksen alkuun laskennassa sekä selventävät tarpeen mukaan laskennan tuloksia. ANDRITZ Warkaus Works Oy on ollut mukana työkalujen kehitystyössä ja uuden Varkauden konepajan toiminnan ympäristövastuullisuutta tarkastellaan näiden työkalujen avulla.

– Haluamme toimia ympäristövastuullisesti ja tietää toimintamme ympäristövaikutus, ANDRITZ Warkaus Works Oy:n QHSE-päällikkö Tiina Kauppinen toteaa.

– Kun olemme selvittäneet oman konepajamme toiminnan ympäristövaikutukset, pyydämme myös alihankkijoitamme tunnistamaan toimintansa ympäristövaikutukset, hän jatkaa.

KiertoKasvu-hanke edistää myös Riikinnevan kiertotalousalueen rakentumista. Wega Group Oy suunnittelee alueelle biokaasulaitosta sekä vedyn tuotantoa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa viestitään Riikinnevan kiertotalousalueesta sekä tuetaan alueelle sijoittumista ja rahoituksen saantia.

KiertoKasvu-hanke on maakunnan laajuinen kolmevuotinen hanke, jonka päätoteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu. Savonia tukee maakunnan yrityksiä ympäristövaikutusten arviointiin hiilijalanjälki ja -kädenjälkilaskennan kautta sekä toteuttaa materiaalikatselmointeja. Savonia tarjoaa maakunnan pk-yrityksille opastusta kiertotaloudesta sekä kiertotalouden mukaisesta liiketoiminnasta. Lisäksi Savonialla toteutetaan erilaisia laboratoriokokeita ja demonstraatioita esimerkiksi sivu- ja hukkavirroista yritysten tarpeiden mukaan.

Ylä-Savon ammattiopisto puolestaan opastaa pk-yrityksiä ympäristövastuullisuudessa Ylä-Savossa. Ylä-Savon ammattiopisto järjestää ohjausta ja neuvontaa ympäristövastuullisuustyön aloittamisessa ja toteuttamisessa koko maakunnassa kolmevuotisen hankkeen ajan. Kaikki tapahtumat ja tilaisuudet tulevat esille hankkeen verkkosivuille tapahtumakalenteriin. Tapahtumakalenterista löytyvät myös hankkeen järjestämät tutustumismatkat erilaisiin kiertotalouskohteisiin.

Keski-Savossa hanketta luotsaa Navitas Kehitys Oy. Keski-Savon toteutuksessa mukana ovat ANDRITZ Warkaus Works Oy, Finnforel Oy, Fiskars Sorsakosken keitto- ja paistoastiatehdas, Keski-Savon Jätehuolto Llky, OC-System Oy, Riikinvoima Oy, Taitotuote Oy ja Varkauden Aluelämpö Oy. Hankkeelle on haettu EU:n osarahoitusta (75 %) Pohjois-Savon liitolta.

Lue lisää hankkeesta

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.