gb.png
Etusivu

Selvitys Pohjois-Savon DI-koulutuksen tarpeesta sekä yritysten työntekijöiden täydennyskoulutustarpeesta

04.06.2019

Pohjois-Savon alueella (mukaan lukien Joroinen ja Pieksämäki) tehtiin kuluvan vuoden maalis-toukokuun aikana selvitys, jossa alueen toimijoilta tiedusteltiin teknisen alan yliopistokoulutuksen tarvetta ja yritysten valmiutta antaa työntekijöidensä osallistua täydennyskoulutukseen sekä yritysten mahdollisuutta osallistua koulutuksen toteuttamiseen tarjoamalla harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. Selvitys suoritettiin, koska Pohjois-Savossa ja koko Itä-Suomessa ei ole tarjolla tekniikanalan yliopistokoulutusta.

Selvitys tehtiin yrityskohtaisten haastattelujen ja kyselyjen avulla, ja kohderyhmänä oli erityisesti alueella toimivat teknologiayritykset. Selvityksen aikana otettiin yhteyttä n. 140 toimijaan, joista kyselyyn vastasi 26%. Saatujen vastausten perusteella oli mahdollista identifioida tärkeimmät toimialat, joilla koulutustarvetta esiintyy. Selvitys osoitti myös, että yliopistopohjaisen koulutuksen lisäksi Pohjois-Savossa on tarvetta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Yrityksillä on koulutustarvetta tekniikan ja tietojenkäsittelyn alalla, ja koulutustarvetta esiintyy kaikilla koulutuksen tasoilla. Yritykset ovat täydentäneet koulutusta aikaisemmin rekrytoinnilla, mentoroinnilla ja koulutuspalveluilla, mutta vain vähäisessä määrin avoimen AMK:n tai yliopiston kursseilla. Yritykset ovat tarjonneet ja voivat jatkossakin tarjota opiskelijoille harjoittelu-, opinnäyte- ja kesätyöpaikkoja.

DI-tasoista koulutustarvetta (täydentävää koulutusta ja/tai tutkintoon tähtäävää koulutusta) esiintyy erityisesti digitalisoinnissa, energiatekniikassa, koneenohjausautomaatiossa ja ohjelmoinnissa, koneensuunnittelussa, materiaalitekniikassa sekä robotiikassa ja tuotantoautomatiikassa. Teknisen osaamisen lisäksi koulutustarvetta esiintyy myös oheisosaamisessa kuten asiakkuuksien hallinnassa, johtamisessa, laadunvalvonnassa, toimitusketjun ja logistiikan hallinnassa sekä ympäristöasioissa. Tällöin koulutuksen toivotaan tapahtuvan joko lyhytkursseilla tai koulutusmoduuleissa.

Selvitykseen osallistuneet toimijat olivat tyytyväisiä, että heidän näkemyksiään tiedusteltiin. Yhteinen näkemys oli, että teknisen alan yliopistokoulutuksen saatavuudella Itä-Suomesta olisi suuri merkitys teollisuudelle.

 

 

 

 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.